DEN AGRONOMISKE REVOLUTION

Før Den Kambriske eksplosion skete al næringsudveksling i de allerøverste millimeter af sedimentet. Efter dannelsen af kalkskallede dyr og dermed hårde skeletter kunne gennemgravningen af sedimentet i meget større skala begynde. Denne graveaktivitet (bioturbation) efterlod sig spor, som fortæller om dyrene, som gravede og om deres miljø. På grund af den væsentlige ændring i næringsudvekslingen kaldes ændringen her for den Agronomiske Revolution.

Den Agronomiske Revolution