trace
FOSSIL ART
alle fotografier vist nedenfor er taget af  Jens Rydell , hvis inten anden er nævnt
For English version:  In english
De fleste billeder leder videre til en forklaring med et større billede af sporfossilet. Forklaringen er en oversættelse af Dr.Seilachers tolkning, som den præsenteres i Fossil-Art bogen, der kan købes på udstillingen. Dobbeltklik på billedet for at se tolkningen.

Panel 1 og 2 Specielle tørresprækker. Ser ud som sporfossiler, men er det ikke.    
Øverst: Med oscillationsribber, fra Gunpowder Creek Formationen, Queensland, Australien

Nederst:  Med linguide ribber, fra Fish River Group i Namibia.tørresprækker
PANEL 1  
Nr.1 og 2                Tegning                     Alder: Prækambrium     tidsskala
 
                                           
Panel 2 spor 3 Bølgeribber, dobbeltribber, Chorhat, Ss.India. 
PANEL 2 Nr. 3                                                                                Alder: Prækambrium  tidsskala
   
                                 
PANEL 3  Spor 4-6  Øverst  nr.6: Ribber med loadcasts


Midten  nr.5: Erosions ribber


Nederst nr.4: Reticulate ribber
PANEL 3 Numrene 4,5 og 6  Palimpsest ribber fra Chorhat, Ss. India.  tegning   Alder: Prækambrium tidsskala

Coxsackie COXSACKIE

Specielle erosions strukturer dannet  i dybhavssediment af turbiditstrøm.  Dette er altså sedimentstrukturer, ikke sporfossiler.
Navnet Dinosaur Hud er givet til fjeldsiden af de lokale.
DINOSAUR SKIN
 nr.6a  New York      Alder: Ordovicium                tidsskala
  
Sporfossil nr.7  Stromatolitter Stromatolitter fra Saratoga Springs, New York.  
PANEL 4
Nr. 7      Stromatolitter                                                                      Alder: Mellem Kambrium   tidsskala

Panel 8

Nr.8 Endnu et "snyde sporfossil".
Det ligner aftryk af vandmænd - men er det ikke.

PANEL 5 "Sporfossil" nr.8 Sand vulkaner         tegning                                           Alder: Prækambrium   tidsskala

Panel 9

"Sporfossil" nr.9a  Problematisk fossil  fra Ediacara , S.Australien      Alder: Ediacara                tidsskala
                  

Sporfossiler nr 10 og 11 Fossiler fra Ediacara

Nr.11  Charnodiscus


Nr.10 Dickinsonia og Phyllozoon

Vendobionta

Nr. 10 & 11    Sporfossiler fra Ediacara        
PANEL 6  Den mærkelige Ediacara  verden
tidsskala


Spor 12-13 Ediacaran vendobionts
nr. 13  fra Mistaken Point, New Foundland, hvor tusinder af fossiler kan ses på klipperne. De er altid lokaliseret  ved basis af lysfarvede turbiditter af vulkansk aske. Da asken eroderer lettere end den underliggende hærdnede ler, fremstår fossilerne som aftryk på den oprindeligt bløde ler.
Kollisionen mellem den Avalonske tektoniske plade og Laurentia bevirkede deformationen af fossilerne.

Disse Vendobioter var bygget som luftmadrasser. Ved vækst skabtes et fractalmønster (se plexiglas i introduktionspanelet). Vendobioterne var encellede selvom de måske havde flere cellekerner, hvilket opdelingen i fraktaler tyder på - se tegning.   Her ved Mistaken Point blev de fastsiddende vendobioter fældet som træer af den ovenliggende turbidit. Mærkeligt nok blev debasale skiver ikke rykket op, hvilket kan forklares ved at de var limet fast til bunden af en biomåtte.
Nogle få af fossilerne viser delvist vendte vendobioter, og heraf kan man se, at de var end på begge sider.

Rebecca Bendick (senior thesis, Yale University)  lavede statistik på forekomsten og fandt ud af, at vendobioterne holdt en bestemt afstand fra hinanden. Hun kunne også påvise, at de helst var sammen med deres egen slags og at samfundet ikke var kontrolleret af rovdrift, d.v.s. antagelsen om, at Ediacara var et fredfyldt paradis bekræftes.

nr. 13  fra Mistaken Point, Vendian, Newfoundland

PANEL 7    "Ediacaran Pompei" - et Ediacara øjebliksbillede   tegning            Alder: Ediacara                tidsskala


spor 14 Vendobioter
Nr.14   Pteridinium

Disse fossiler er bevaret helt anderledes end vendobioterne fra Australien og Mistaken Points. Her findes de i sedimentet, ikke ovenpå. Dette betyder ikke, at de gravede i sedimentet. Deres vækst foregik simpelthen i takt med sedimentationen, hvorved de voksede med sedimentet så at sige. En sådan livsstil giver kun mening for en immobil vækst, hvis den kan absorbere tilstrækkelig næring fra porevandet i form af opløste organismer eller H2S for kemosymbiotiske bakterier. Selv fotosymbiose er en mulighed.                                                        
PANEL 8  Pteridinium Vendobioter
Sporfossil nr.14 Vendobioter fra Namibia   tegning   Alder: Ediacara      tidsskala

PANEL 9  (FOTO)  Biomåtteskrabere, Flinders Ridge, Australia  Alder: Ediacara

Sporfossil nr.16
Sporfossil nr.16, Oldhamia fra Maine, USA.             

Samtidigt med at den store lasso struktur (nr. 23) blev dannet i det lavvandede hav (i tidlig Kambrium) fandtes der maget mindre ormelignende spordannere på bunden af dybhavet. Her i det rolige miljø aflejredes finkornet sediment ganske langsomt.
På dette tidlige tidspunkt kunne mikrobiomåtter udvikles i de øverste millimeter af edimentet og migrere opad, efterhånden som nye lag tilførtes.
Mens disse biomåtter ikke kunne bevares for eftertiden (men deres fortidige tilstedeværelse kan som tidligere vist vises udfra sedimentstrukturer),så er sporene af dyrene, som levede af dem, tydeligt bevaret.                  
 
PANEL 10   Festfyrværkeri
Sporfossil nr.16 Oldhamina fra Maine       tegning   Alder: Nedre Kambrium  tidsskala

Sporfossil nr.17 Psammocoralia Sporfossil nr. 17, Spatangopsis stellatus fra N.Skotland               

Oprindeligt tolket som fossile maver fra vandmænd; men nu som polypper af sandkoraller i stil med nutidens søanemoner.


PANEL 11   "Sandstjerner" Sporfossil nr.17                      Alder: Nedre Kambrium          tidsskala

Spor 18-19 Trilobitspor PANEL 12   Trilobitspor fra Kambrium
Øverst spofossil nr. 19 Dimorphichnus obliquus fra Pakistan.  
Alder: Nedre KambriumNederst sporfossil nr.18 Cruziana lata fra Alice Springs, Australien     
Alder: Øvre Kambrium 


tidsskala

Spor 20 Trilobit pirouette   Trilobitspor

Pirouette
                                          
PANEL 13  "Trilobit pirouetter" Sporfossil nr. 20 Cruziana semiplicata Alder: Øvre Kambrium      tidsskala

20c trilobitspor

PANEL 14   "Trilobit circus i Penha Garcia" Sporfossil nr. 20 c Cruziana rugosa,  Portugal     Alder: Nedre Ordovicium                    tidsskala


20d & e trilobitspor
Trilobitspor20f trilobitspor Trilobitspor
Spor 21-22 Gigantiske bløddyrspor    Gigantiske bløddyrspor
Øverst Sporfossil nr.22: Radulichnus fra Saudi Arabien.  Alder: KambriumNederst Sporfossil nr.21 Climactichnites fra Potsdam Sst, USA    Alder: Øvre Kambrium
tidsskala
PANEL 15  Sporfossiler nr 21 og 22


Spor 23 "Lasso Trail"
Sporfossil nr.23 Psammichnites gigas, S.Spanien     
trace
PANEL  16      LASSO STI
Sporfossil nr.23                          tegning   Alder: Nedre Kambrium tidsskala

Spor nr.24 Arthrophycus alleghanniensis Arthophycus alleghanniensis fra Akakusbjergene i S.Libyen. 

PANEL 17  "Ormegravegangsjungle" Sporfossil nr. 24    tegning         Alder: Silur    tidsskala


24a-Utah Shred Beds

At a first glance, the ridges that riddle the sole face look irregular except for their straightness. Closer inspection of the non-corroded flanks, however, shows that we deal with bundles of worm burrows similar to the ones in slab # 24, only that they do not fan out, are much smaller, and fail to show the transversal corrugation. Better preserved specimens of exactly the same age, but from Central Australia, reveal the internal structure of the bundles in cross section: each strand has a backfill structure reflecting the upward displacement of a U-shaped tunnel. The arrangement of these backfill units is expressed by the name Phycodes parallelum.

                      The smaller slab mounted on top has about the same age (L. Llanvirn); but it comes from Saudi Arabia, which was at that time part of another paleocontinent, Gondwana. As the name Phycodes fusiformis indicates, the vertical backfill bodies are arranged not in continuous strings.
PANEL 18      Phycodes parallelum no.24a Utah Shred beds            Age: Early Ordovicium                                            tidsskala


spor 25 Thallasinoides Thalassinoides fra Umbria i Italien            
PANEL 19            "REJEGRAVEJUNGLE"
Sporfossil nr.25  tegning        Alder: Øvre Trias    tidsskala


Spor 26 Tatzelwurm Sterosoma sp fra Umbrien, Italien  

PANEL 20   "Jurassisk Tatzelwurm" Sporfossil nr.26 Thallasionides         Alder: Nedre Jura          tidsskala

,
spor27 Zoophycus
Sporfossil nr. 27  Zoophycos scoparius fra S.Frankrig     
PANEL 21    "Heksekoste" Sporfossil nr. 27  Zoophycos      Alder: Mellem Jura         tidsskala
  
27a
# 27 a:  Amuri Umbrellas
spor28 Häntzschelinia ottoi
PANEL 22    "Japansk blomsterseng", Sporfossil nr.28 Häntzschelinia ottoi, Japan   Alder: Mellem Miocæn   tidsskala


spor29 Forskellige graphoglyptid grave systemer, fra Guetaria i N. Spanien 
PANEL 24   Ornamentering på dybhavsbunden   Sporfossil nr 29                                 Alder: Eocæn          tidsskala Spor30
Spor30,  Lockeia fra Alberta Canada                     Alder: Øvre Kridt
spor30
Spor 31  Unionid skaller, Alberta, Canada      Alder: Øvre Kridt
PANEL 25   "Livet og døden i Dinosaur Parken I " PANEL 26  "Livet og døden i Dinosaur Parken II "

PANEL 27     "De første spor på land"
Sporfossil nr.31a Protichnites, Fra Ontario, Canada   Alder: Øvre Kambrium
"Det Kambriske beach party"
PANEL 28 Sporfossil nr. 31b Protichnites fra Wisconsin, USA     Alder: Øvre KambriumPANEL 29 Sporfossil nr.31c Protichnites fra Wisconsin, USA      Alder: Øvre Kambrium

PANEL 30 Sporfossil nr. 31d Climactichnites fra Wisconsin, USA Alder: Øvre Kambrium


spor32 Sporfossil nr.32b Tambia, fra Tambach i Tyskland                          

Sporfossil nr.32a  Ichnoterium cottae,  fra Tambach i Tyskland       
PANEL 31                                       Alder: Nedre Perm

 

                     
PANEL 32  spor33 "Spejlvendte hænder"
Sporfossil nr.33 Chirotherium fra Hildburghausen i Tyskland               Alder: Nedre Trias
Sporfossil nr. 33a Undichna fra Crailsheim i Tyskland                           Alder:  Øvre Trias

PANEL 33

PANEL 34 "Signaturer af bjergbyggere"

Spor34 "Sporfossil" nr.34 Westerstetten mønstre på Jurassisk kalksten i Syd Tyskland
PANEL 35   "Naturen som fingermaler"                                      Alder: JuraPANEL 36  "Petras bølger", Liesegang ringe i Kambro-Ordovisiske sandsten i JordanPANEL 37 Modern Art

Panel 35  Elefantgravering, Stenalder kunst fra Akakus bjergene i Syd Libyen
PANEL 36                                            Alder: cirka 10 000 år


PANEL 38    "Mindre modern art" 
Panel 37 Dyrespor

Dette er sandsynligvis petroglyffer, d.v.s. lavet af mennesker engang i fortiden.  For eksempel  for at undervise kommende jægere i, hvordan forskellige antilopespor ser ud.
Eller har de lavet det som kunst? Inspireret af de naturligt forekommende sporfossiler i området.
PANEL 37 "Skolebog for hikere, Akakusbjergene, S.Libyen                     Alder cirka 10 000 år ?PANEL 39
PANEL

Gå videre til           

FOSSIL ART som KUNST ELLER
FOSSIL ART som VIDENSKAB
Tilbage til
links
FOSSIL ART Tidsskala  
Sporfossiler i Danmark
* Referencer
Information om udstillingen Generelt om sporfossiler Forsiden