Spor 18-19            Trilobit spor

Trilobitter var marine arthropoder, som levede i hele Palæozoikum, hvilket vides fra de mange fossiler, som er fundet. I få tilfælde er selv dens tynde ben bevaret. Herhjemme kan man blandt andet finde dem på Bornholm. Selv om mange fossiler er fundet i finkornede bjergarter, så er det også her en sjældenhed, at de findes sammen med sporfossilerne, som hovedsageligt er bevaret i sandsten. Trilobitten havde et skjold, som dels beskyttede den imod rovdyr, dels fungerede som et tag for et filterkammer, hvori sedimentet, der blev hvirvlet op af dens ben, blev filtreret. Dens mange ben afsatte karakteristiske spor, som viser formen på klørene, og også i hvilken rækkefølge og hvordan de bevægede sig. Disse spor er udelukkende bevaret i sandsten. Der er opstillet en stratigrafi baseret på disse spor, ligesom der er etableret en stratigafi baseret på fossilerne. Trods dette kan man ikke knytte de karakteristiske spor til specifikke trilobitarter.

 Spor 18 og 19  Trilobitspor

TRILOBITSPOR græsning

Den nederste sten viser spor bevaret på undersiden af et sandlag. Trilobitten har brugt sine mange ben til at skrabe sediment ind under skjoldet og en anelse bagud ved bevægelserne. Dette har efterladt V formede strukturer, som viser både størrelsen på trilobitten samt retningen, hvori den har bevæget sig (V spidser til bagud). 

Det øverste eksempel viser et tilfælde, hvor trilobitten har bevæget sig sidelæns for bedre at kunne dække overfladen af den algemåtte, den nok har ernæret sig ved her. Benene på den ene side har taget sig af bevægelsen, mens benene på den anden side har skrabet sedimentmåtten. Bevægelsen af benene er foretaget i rækkefølge og siden derfor to bevægelser sker samtidigt under skrabningen, nemlig legemets vandrette bevægelse og benenes accellererende og decellerende bevægelser, så bliver resultatet kurvede sigmoidale spor. Og på grund af den sekventielle brug af benene bliver det resulterende spor en række mærker skævt på bevægelsesretningen, se tegning

.Trilobitgræsning

Ud over at demonstrere bevægelsesmønsteret af disse primitive dyr, så viser dette øverste stykke også trilobittens følsomhed overfor omgivelserne. Efter at have bevæget sig mod højre et stykke vej (mod venstre set fra trilobitten, idet vi ser undersiden af lagene), så mødte den græsningssporet af  en større kollega. For at undgå dobbeltgræsning, så drejede den til venstre og bevægede sig tilbage, dog samtidig med at den undgå at græsse i sit eget spor. Tilsidst krydsede den sit eget spor - uden at græsse - og fortsatte så på normal vis i en anden retning.


Det nederste stykke er fra Nedre Ordoviciske sedimenter nær Alice Springs i det centrale Australien. Det specielle spor kendetegnes ved, at det har et afrundet profil af de enkelt klomærker. Dette spor hedder Cruziana lata og der er fundet et tilsvarende i Oman, også i Nedre Ordoviciske sedimenter.
Det øverste smalle stykke er fra Nedre Kambrium i Salt Range i Pakistan.
Begge stykker viser undersiden af lagene. Sporene er altså afstøbninger dannet ved aflejringen af de viste sandlag.
Tilbage til
*
FOSSIL ART Tidsskala  
Sporfossiler i Danmark
*
Information om udstillingen Generelt om sporfossiler Forsiden