Spor 3

PANEL 2  Aftstøbning nr 3
Disse dobbeltryggede ribbestrukturer har intet med sporfossiler at gøre.
Deres alder er bemærkelsesværdig (1,6 milliarder år), og lokaliteten blev besøgt, fordi der antageligt var strukturer af biogen oprindelse i laget. Det viste sig dog ikke at være korrekt.
Dobbeltstrukturen er også bemærkelsesværdig.  Normalt vil der dannes nye rygge i trugene. De vil så vokse indtil de er ligeså høje som de oprindelige. I dette tilfælde er de nye ribber imidlertid dannet på ryggene i stedet for i trugene. Dette kan være forårsaget af asymmetrien af de første ribber, hvilket viser os, at de er dannet både ved bølgeaktivitet og af en svag strømaktivitet fra øverst til venstre.

Tilbage til
*
FOSSIL ART Tidsskala  
Sporfossiler i Danmark
*
Information om udstillingen Generelt om sporfossiler Forsiden