Spor nr.14 Vendobioter. Undergrunds dyr ved navn Pteridinium.
Disse spor adskiller sig fra de andre spor fra EDIACARA verdenen, idet de ikke er aftryk af dyr på lagflader, men i stedet tredimensionelle fossiler, som sidder vertikalt i flere lag i denne quartzit. 
Ved første øjekast ser det ud til, at fossilerne er skyllet sammen, som skaller i en strandaflejring. Dette fordi der er en vis orientering og nogle af dem bøjer, der hvor de i så fald er stødt sammen.
Men disse fossiler er ikke flade. Hvert bladlignende fossil har et tredje "vinge", som går vertikalt op i sedimentet (billedet viser undersiden af laget). Hvis disse fossiler var skyllet sammen, så ville den mest stabile position have været med den buede side opad. Her vender den buede side imidlertid nedad, og den midterste vinge ender med en lige øvre kant, der er parallel med lagene. Der er heller ingen revner eller iturevne stykker, hvilket ville være tilfældet, hvis der var tale om sammenskylning.

Spor 14 Vendobionts Underground

Dette fører frem til konklusionen, at Pteridinium og andre lignende vendobioter på denne lokalitet har levet fuldstændig indeni sedimentet. Dette har ikke krævet nogen aktiv gravning, men blot en vækst, der holdt trit med sedimentationen. Sådan en fastsiddende organisme må have haft en måde at skaffe næring på. Dette kunne være fra porevandet i sedimentet, hvis dette indeholdt tilstrækkeligt med organisk materiale eller H2S til at kemosymbiotiske bakterier kunne leve der. Selv photsyntese er en mulighed for energitilførsel for disse dyr, idet forsøg har vist  (udført af Mark McMenamin og hans studenter), at  lysgennemtrængning i rent og vandmættet sand som dette is tilstrækkeligt til at støtte fotosyntese i flere centimeters dybde.

Denne forekomst af Pteridinium er i sedimenter, hvis strukturer viser, at miljøet var et delta. Det er derfor sandsynligt, at disse fossiler er blevet begravet ved en almindelig oversvømmelse, som har bevirket et skred på deltafronten. Øverst på dette stykke ses, at en tyk biomåtte er blevet foldet som en dug og delvist indlejret i sedimentet.  Nærmest dette viser Pteridiniom stykkerne øget grad af deformation inden de helt forsvinder.
Disse dyr har på grund af deres liv i sedimentet under overfladen et stort bevaringspotentiale. De er hvad det angår helt anderledes end de fossiler fra Ediacara, som er fundet på New Foundland og i Australien.


Tilbage til
*
FOSSIL ART Tidsskala  
Sporfossiler i Danmark
*
Information om udstillingen Generelt om sporfossiler Forsiden