Spor nr 20a og 20b  "TRILOBIT PIROUETTE" , Cruziana semiplicata

Nogle trilobitter gravede lige omkring sig, mens andre pløjede lange gange, som gav ophav til sporfossiler med forskellige mønstre, alt efter om forenden eller bagenden af dyret var øverst under pløjningen. Disse sporfossiler kaldes Cruziana.

Denne sten viser et meget detaljeret Cruziana, hvor ikke bare skrabespor fra klørene er bevaret men også render lavet af kanten af det nedadbøjede skjold. Disse render ses her som rygge på begge sider af sporet. Husk at vi ser sporet fra neden idet det, som langt de fleste sporfossiler, er bevaret på undersiden af en sandsten. I tillæg er der imellem kantryggen og skrabesporene bevaret mærker efter de fjerlignende børster, som har filtreret sedimentet for næring. Da disse mærker er konvekse indad imod midterlinjen kan det sluttes, at disse børster var bøjet indad ligesom benene. De har udover at bruges til at svømme og grave med også kunnet fungere som gælder til ånding og til at filtrere sedimentet for næring med.


Spor 20  Trilobit pirouette

Skrabesporene i Cruziana danner et V med den åbne side fremad i bevægelsesretningen. Heraf kan det sluttes, at alle cirklerne blev dannet i retning imod uret (med uret set fra trilobitten). Det kan desuden sluttes, at det var den samme trilobit, der dannede hele mønsteret på nær en enkelt løkke i den øvre del.Var den blot ude på en lille opdagelsesrejse? Nej, hvis man vil fra et sted til et andet er det ikke særlig smart at gå i cirkel. Mere sandsynligt er det, at disse cirkler er et resultat af græsning og søgen efter næring og et forsøg på at gøre denne søgen så effektiv som muligt. Søgning efter mad i regelmæssige cirkelmønstre blev senere udviklet af andre dyr som en optimal måde for græsning, hvilket gav ophav til sporfossiler som for eksempel Zoophycos. Trilobittens skjold forhindrede skarpe drejninger, så helt så effektiv kunne den aldrig blive.

Cruziana semiplicata er meget speciel, idet spordanneren er kendt. Det sker yderst sjældent, at et sporfossil findes sammen med fossiler af dyret, som har lavet sporet. Men for Cruziana semiplicatas vedkommende har man faktisk i sandlegemer fra Øvre Kambrium i Oman fundet rester af trilobitskjold sammen med sporfossilet Cruziana semiplicata. Alle de fundne trilobitrester stammer fra trilobitten Maladioidella, og fragmenternes størrelse passer med sporene. Denne trilobit er også kendt fra Sierra de la Demanda i Spanien, hvorfra det viste stykker stammer.

Cruziana semiplicata er også fundet i Holy Cross Mountains i Polen, i Lausitz området i Saxonien, Asturia i Spanien, i Wales og i New Foundland og i de nordl Argentinske Andesbjerge. Alle disse steder, som i dag efter kontinentalspredningen ligger spredt langt fra hinanden, lå i sin tid i Kambrium på nordkysten af Gondwana kontinentet.

Selve stykket 20a blev fundet i 1966 før afstøbningsteknikken var veludviklet. Originalen blev derfor bragt til geologisk institut i Tübingen, hvor det kan ses idag. Det blev senere ved et tilfælde opdaget, at en franskmand ved navn M.Colchen tidligere havde hentet et stykke fra samme lokalitet, som passede fuldstændigt i det øverste højre hjørne af det viste stykke nr. 20a.  I 1994 lavede Hans Luginsland flere afstøbninger fra samme lagflede og i 1995 gik de tilbage til lokaliteten og lavede stykket vist her, nr.20b. Nogel få uger senere var lokaliteten ødelagt af ukendte fossil samlere.

Tegning

Tilbage til
*
FOSSIL ART Tidsskala  
Sporfossiler i Danmark
*
Information om udstillingen Generelt om sporfossiler Forsiden