Sporfossil nr.23  "Lasso Spor" 

Psammichnites gigas,  fra de nedre Kambriske sandsten i det centrale Spanien. De var fundet og studeret af Jose-Antonio Gamez og sporfossilet er nu  på geologisk institut på Zaragos Universitet.


 Spor23


Selvom man ser sedimentoverfladen, så er sporet  ikke et overflade spor, men et endogenisk spor dannet i sedimentet under overfladen, hvilket ses af, at det er to paralelle rygge, som er skubbet op af et dyr, som har bevæget sig længere nede i sedimentet. Dette tolkes ud fra den slørede kontur af ryggene og ses også ud fra at hvor sporet krydser sig selv, er det dobbelt så højt. Med andre ord er det først dannede spor blevet løftet op af det andet spor dannet sender, når dyret krydser det samme sted. Til forskel fra de mere utydelige rygge med sløret kontur, så er den sinusformede rille i midten af sporet skarpt aftegnet. Dette tolkes som, at dyret har haft direkte kontakt med sedimentet her. Ud fra dette kan dyrets bevægelser rekonstrueres. Dyret har bevæget sig under sedimentoverfladen og haft en snorkelagtig forbindelse til vandet over sedimentoverfladen. Denne snorkel har bevæget sig frem og tilbage i søgning efter næring. Bevægelsesretningen kan tolkes ud fra de steder, hvor sporet krydser sig selv. Den ældste spor er løftet op, når dyret for anden gang bevæger sig under det samme sted. De skarpeste konturer i midterrillen angiver fremadretningen. Se Seilachers tegning længere nede på siden.
Hvorfor bevægede dyret sig på denne måde? Det kan ikke være blot for at komme fra et sted til et andet. Det ville være en særdeles ineffektiv måde at komme fremad sådan at gå i cirkler. Nej, det bliver bedre forklaret ved at antage at dette er et græsningsspor, d.v.s. det er et resultat af, at dyret søger efter føde ved at bevæge sig nede i sedimentet og med sin snorkel svingende frem og tilbage i overfladen søge efter næring. Det er en forholdsvis primitiv måde at søge føde på, hvilket ses ud fra den ineffektive afsøgning af området, som langt fra dækkes hundrede procent. Store flader er ikke besøgt. Senere udvikler dyrene meget mere effektive græsningsmetoder, hvor de foretager en systematisk gennemgang af hele områder,hvilket giver ophav til de meget regelmæssige mønstrer, som for eksempel danner Zoophycos.

Tegning af "Lasso spor"


Tilbage til
*
FOSSIL ART Tidsskala  
Sporfossiler i Danmark
*
Information om udstillingen Generelt om sporfossiler Forsiden