Sporfossil nr.26  "Jurassic Tatzelwurm" 

Sporfossilet er fundet for over 25 år siden i Umbria i det sydlige Italien.  Det er en micritisk bjergart fra Corniola Formationen. Sedimentet er aflejret  på ret dybt vand og en ammonit  i stykket (den del som ikke er med her) viser, at  sedimentet var aflejret i Mellem Lias (Nedre Jura Jura), d.v.s. for cirka 195 millioner år siden. Det viste stykke, som er 185 cm langt, er blot en del af det 7 m lange spor, som af professor Umberto Nicosia og hans studenter blev bragt til geologisk institut på Universit´t (La Sapienza" i Rom.

Dette spor er ikke sådan lige til at tolke. Der er flere mulige tolkninger; men ingen af dem er tilfredsstillende, så her er enhver beskuer mere end velkommen til at komme med et forslag.

Een mulighed er en diagenetisk dannelse, altså en kemisk dannet struktur forårsaget af tid, tryk, temperatur og den kemiske sammensætning af porevand. Dette kunne have bevirket udfældning af et materiale, som så senere er opløst igen. En del f det midterste spor indeholder nogle runde flintkonkretioner. Det regulære mønster med fem huller mellem hver sidegren gør det imidlertid ret usandsynligt, at dette skulle være et priimært kemisk produkt.
En anden mulighed er , at det er dyre fodspor fra et undervands dyr. I så fald kan forhøjningerne i nogle af de store fordybningers øverste kant tolkes som skubbestruktur, som er afsat bagud når dyret har bevæget sig fremad, hvilket i så fald svarer til nedad her på billedet. Det er dog mærkeligt, at for og bagben skulle være så ens i form, at der ikke kan skelnes mellem dem.  Og hvordan skulle dyret have sat sine spor så regelmæssigt over en afstand på 7 meter?. Desuden sætter alle dyr hælen nærmest midten af sporet og ikke som i dette spor væk fra midten. Den bratte afslutning på sporet i den øverste ende er også et problem for denne tolkning.

En tredje mulighed er, at der er tale om aftryk fra en stor plante. Der er imidlertid ikke nogen rester af en kulstof film, sådan som det ofte forekommer ved plantefossiler. Desuden ligner aftrykket ikke nogen kendte planter fra den tid.

En fjerde mulighed er da, at der er tale om et gravegangssytem af et usædvanligt stort og kunstnerisk dyr. Imidlertid er der ingen strukturel eller farvemæssig forskel under sporene, hvilket kan ses ved de brud, som er dannet i stykket. Hvis det er et gravegangssystem, sådan som Dr.Seilacher i øjeblikket hælder mest til, så er retningen modsat den, som hvis det tolkes som fodspor. Altså er fremad nu lig med opad på billedet, idet de stejle sider på strukturene vender fremad. Det passer med forekomsten af mikroforkastninger i længderetningen af  de store sidefordybninger. Disse kan være dannet ved, at sediment
er deponeret væk i de enden af gravesystemet, sådan som det ses i sporfossilet Asterosoma (se tegningen). Men denne tolkning forklarer stadigvæk ikke, hvorfor der lige er fem flintkonkretioner  (eller aftryk fra dem) mellem de store sidefordybninger.
spor nr. 26

Kunstnernavnet,som Dr.Seilacher har givet dette spor, reflekterer vanskelligheden ved at præsentere en videnskabelig forklaring på sporet.  "Tatzelwurm" er et mytologisk dyr i Østrigs folkeeventyr. Ingen har set det; men mennesker hævder at have set dets spor.
Tilbage til
*
FOSSIL ART Tidsskala  
Sporfossiler i Danmark
*
Information om udstillingen Generelt om sporfossiler Forsiden