Spor 7

PANEL 4  Sporfossil nr.7  Stromatolitter
Siden for cirka 3 milliarder år siden mikroskopiske samfund  (involverende for eksempel cyanobakterier)  ikke bare bandt sedimentkorn sammen, men cementerede dem også aktivt ved at udfælde krystalline karbonat i porerummene. Denne process dannede de første rev - individuelle højder der rejste sig over den flade havbund. Disse stromatolitter udviklede karakteristiske vækstformer og den rytmiske lagdeling. Ikke desto mindre er de ikke individuelle organismer, men samfund af mikrober. Størrelse og vækstform er tydelige i hvert enkelt lag; men de var kontrolleret af det lokale miljø. Derfor er stromatolitter af begrænset værdi for stratigrafisk korrelation undtagen rent lokalt.