Spor nr.8  Endnu et snydesporfossil. Dette er ikke aftryk af vandmænd, hvilket det ved første øjekast kunne ligne og nogle gange er blevet tolket som. Denne tolkning skyldes, at vandmænd er nogle af de allerældste organismer på jorden. I håb om at kunne finde spor af dyr endnu længere tilbage i tiden, har man gerne villet tolke sådanne koncentriske mønstre som biologisk dannede. Derfor er sådanne mønstre i præKambriske sedimenter ofte blevet kaldt for "Medusae" (latinsk for vandmænd) strukturer.
Men der er mindst tre problemer med denne tolkning. For det første består en vandmand af 98% vand, hvilket betyder, at den meget hurtigt forsvinder efter sin død. For det andet kan de aftryk, som vandmænd afsætter på stranden, ikke overleve efterfølgende bølger eller det næste højvande. De bliver umiddelbart slettet. For det tredje var de ældste vandmænd ikke fritsvømmende, men fastsiddende. For det fjerde er der mange andre processer, der kan frembringe koncentriske mønstre ligesom de her viste.


spor nr 8

Dette stykke er 1 800 000 000 år gammelt (1,8 milliarder år). Det er fundet i tidlig Proterozoiske bjergarter i Australien af Peter Haines.
Der er iøvrigt ikke tale om aftryk, men derimod om domestrukturer. De radiale strukturer fortsætter et stykke ned i sedimentet (se tegning).
Der er i virkeligheden tale om små sandvulkaner, som dannes, når vandrigt sand bliver kompakteret under et lerlag. Vandet presses op som en lille vulkan. Den bevarede form kan skyldes, at en biomåtte har holdt sammen på sandet.

Tilbage til
*
FOSSIL ART Tidsskala  
Sporfossiler i Danmark
*
Information om udstillingen Generelt om sporfossiler Forsiden